HDD, THIẾT BỊ LƯU TRỮ


-18%

SEAGATE SKYHAWK 10TB

10,340,000 đ 8,530,000 đ
-25%

SEAGATE SKYHAWK 8TB

7,880,000 đ 5,879,000 đ
-18%

SEAGATE SKYHAWK 6TB

5,580,000 đ 4,570,000 đ
-20%

SEAGATE SKYHAWK 4TB

3,290,000 đ 2,630,000 đ
-17%

SEAGATE SKYHAWK 3TB

2,610,000 đ 2,160,000 đ
-19%

SEAGATE SKYHAWK 2TB

1,880,000 đ 1,530,000 đ
-8%

WD My Passport Ultra 4TB - White Gold

4,940,000 đ 4,530,000 đ
-6%

WD My Passport Ultra 4TB - Black Gray

4,830,000 đ 4,530,000 đ
-8%

WD My Passport Ultra 3TB - White Gold

3,980,000 đ 3,670,000 đ
-8%

WD My Passport Ultra 3TB - Black Gray

3,980,000 đ 3,670,000 đ
-8%

WD My Passport Ultra 4TB - Silver

5,040,000 đ 4,630,000 đ
-7%

WD My Passport Ultra 2TB - Silver

3,140,000 đ 2,919,000 đ
-8%

WD My Passport 4TB

4,840,000 đ 4,430,000 đ
-8%

WD My Passport 3TB

3,880,000 đ 3,570,000 đ
-8%

WD My Passport 2TB

2,780,000 đ 2,570,000 đ
-11%

WD Elements 2.5" 4TB

3,780,000 đ 3,370,000 đ
-11%

WD Elements 2.5" 3TB

3,480,000 đ 3,100,000 đ
-8%

WD Elements 2.5' 2TB

2,500,000 đ 2,290,000 đ
-2%

WD Elements 2.5' 1TB

1,480,000 đ 1,449,000 đ
-13%

WD Elements 3.5" 4TB

3,610,000 đ 3,130,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến