WD PURPLE SERIES


-18%

WESTERN PURPLE 10TB

10,340,000 đ 8,530,000 đ
-25%

WESTERN PURPLE 8TB

7,880,000 đ 5,879,000 đ
-18%

WESTERN PURPLE 6TB

5,580,000 đ 4,570,000 đ
-20%

WESTERN PURPLE 4TB

3,290,000 đ 2,630,000 đ
-17%

WESTERN PURPLE 3TB

2,610,000 đ 2,160,000 đ
-19%

WESTERN PURPLE 2TB

1,880,000 đ 1,530,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến