WD RED SERIES


-14%

WD RED 10TB

8,980,000 đ 7,700,000 đ
-9%

WD Red Pro 6TB

6,540,000 đ 5,930,000 đ
-14%

WD RED 6TB

5,340,000 đ 4,570,000 đ
-17%

WD RED 4TB

3,380,000 đ 2,800,000 đ
-11%

WD RED 3TB

2,740,000 đ 2,430,000 đ
-17%

WD RED 2TB

2,140,000 đ 1,770,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến