Thiết bị HD - HDZONE - THIẾT BỊ LƯU TRỮ (Ổ CỨNG)

WESTERN BLUE 2TB

Giá: 1,839,000

WESTERN BLUE 4TB

Giá: 3,790,000
Xem tất cả

WD GREEN POWER 2TB

Giá: 1,680,000

WD GREEN POWER 3TB

Giá: 2,690,000
Xem tất cả

WD RED 2TB

Giá: 1,890,000

WD RED 4TB

Giá: 3,350,000
Xem tất cả

WESTERN PURPLE 2TB

Giá Thị Trường: 2,050,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN PURPLE 3TB

Giá Thị Trường: 2,740,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN PURPLE 4TB

Giá Thị Trường: 3,780,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả

WD Black 2TB

Giá: 3,080,000

WD Black 4TB

Giá: 5,190,000

WD Black 6TB

Giá: 7,140,000
Xem tất cả

WD Elements 3.5" 2TB

Giá Thị Trường: 2,590,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 3.5" 3TB

Giá Thị Trường: 3,400,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 3.5" 4TB

Giá Thị Trường: 3,770,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả
Xem tất cả

SAMSUNG M3 2TB

Giá: 2,900,000
Xem tất cả
lien-he