Thiết bị HD - HDZONE - THIẾT BỊ LƯU TRỮ (Ổ CỨNG)

Đầu HD, Đầu phát HD, HD Player, Thiết bị HD chuyên nghiệp

WESTERN BLUE 2TB

Giá Thị Trường: 2,090,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN BLUE 3TB

Giá Thị Trường: 2,730,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN BLUE 4TB

Giá Thị Trường: 3,750,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả

WD GREEN POWER 2TB

Giá Thị Trường: 2,090,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả

WD RED 2TB

Giá: 2,680,000

WD RED 3TB

Giá: 3,340,000

WD RED 4TB

Giá Thị Trường: 4,640,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả

WESTERN PURPLE 2TB

Giá: 2,450,000

WESTERN PURPLE 3TB

Giá: 3,150,000

WESTERN PURPLE 4TB

Giá Thị Trường: 4,680,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả

WD Black 2TB

Giá Thị Trường: 3,250,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Black 3TB

Giá Thị Trường: 4,150,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Black 4TB

Giá Thị Trường: 5,450,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả
Xem tất cả

My Passport Ultra 500GB

Giá: 1,450,000

My Passport Ultra 1TB

Giá: 1,890,000

My Passport Ultra 2TB

Giá Thị Trường: 3,380,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả
Xem tất cả

SAMSUNG M3 2TB

Giá Thị Trường: 2,900,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
Xem tất cả
lien-he