Thiết bị HD - HDZONE - WD BLUE SERIES

Đầu HD, Đầu phát HD, HD Player, Thiết bị HD chuyên nghiệp

WESTERN BLUE 2TB

Giá thị trường: 2,090,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN BLUE 3TB

Giá thị trường: 2,730,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN BLUE 4TB

Giá thị trường: 3,750,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN BLUE 5TB

Giá thị trường: 5,590,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN BLUE 6TB

Giá thị trường: 6,240,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
lien-he