Thiết bị HD - HDZONE - WD BLUE SERIES

Đầu HD, Đầu phát HD, HD Player, Thiết bị HD chuyên nghiệp

WESTERN BLUE 2TB

Giá: 2,090,000

WESTERN BLUE 3TB

Giá: 2,730,000

WESTERN BLUE 4TB

Giá: 3,750,000

WESTERN BLUE 5TB

Giá: 5,590,000

WESTERN BLUE 6TB

Giá: 6,240,000
lien-he