Thiết bị HD - HDZONE - WD BLUE SERIES

WESTERN BLUE 2TB

Giá thị trường: 1,839,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN BLUE 4TB

Giá thị trường: 3,790,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN BLUE 6TB

Giá: 4,820,000
lien-he