Thiết bị HD - HDZONE - WD ELEMENTS

WD Elements 3.5" 2TB

Giá thị trường: 2,590,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 3.5" 3TB

Giá thị trường: 3,400,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 3.5" 4TB

Giá thị trường: 3,770,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 3.5" 5TB

Giá thị trường: 5,720,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 2.5" 1TB

Giá thị trường: 1,880,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 2.5" 2TB

Giá thị trường: 3,080,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 2.5" 3TB

Giá thị trường: 3,980,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WD Elements 2.5" 4TB

Giá thị trường: 4,340,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
lien-he