Thiết bị HD - HDZONE - WD PURPLE SERIES

WESTERN PURPLE 2TB

Giá thị trường: 2,050,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN PURPLE 3TB

Giá thị trường: 2,740,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN PURPLE 4TB

Giá thị trường: 3,780,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN PURPLE 6TB

Giá thị trường: 5,790,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN PURPLE 8TB

Giá thị trường: 8,480,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN

WESTERN PURPLE 10TB

Giá thị trường: 11,360,000 GIÁ HDZONE TỐT HƠN
lien-he